Cennik

CHIRURGIA

konsultacja chirurgiczna  190 zł
ekstrakcja 300 zł
ekstrakcja zęba rozchwianego  200 zł
ekstrakcja korzenia zęba 200-300 zł
chirurgiczne usunięcie zęba  400 - 500 zł
ekstrakcja zęba mądrości w szczęce 400 - 500 zł
ekstrakcja zęba mądrości w żuchwie 500 - 600 zł
chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego  600-800 zł
   
ekstrakcja zęba mlecznego 100 - 200 zł
wycięcie kaptura dziąsłowego 200 zł
podcięcie wędzidełka 200 zł
plastyka wyrostka zębodołowego 300 - 600 zł
kiretaż zamknięty (1/4 łuku) 350 zł
kiretaż otwarty (1/4 łuku) 450 zł
plastyka połączenia ustno - zatokowego + 350 zł
resekcja 500 zł
hemisekcja 500 zł
nacięcie ropnia 150 zł
regeneracja kostna (Bio - oss) 1500 - 2000 zł
założenie membrany (Bio - Gide)  950 zł
odsłonięcie zęba zatrzymanego do zał .zamka ort. 500 zł
chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba 250 zł
pokrycie recesji dziąsła ( przy jednym zębie)  500 zł
przeszczep płata +400 zł
podniesienie dna zatoki szczękowej zamknięte 2000 zł
podniesienie dna zatoki szczękowej otwarte 3500 zł


Podane ceny są jedynie cenami orientacyjnymi. Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług.
Ostateczna kwota zabiegu ustalana jest przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia. 


 

Współpracujemy z: