Cennik

IMPLANTOLOGIAkonsultacja implantologiczna  230 zł
badanie pantomograficzne  120 zł
badanie TK 250 zł
   
wszczepienie implantu  Premium Nobel Biocare ( gojenie 3 miesiące) 3500 zł
wszczepienie implantu  Premium Straumann SLactive 3900 zł
       ( skrócony czas gojenia o 4 -8 tyg .)  
wszczepienie implantu Alpha Bio  2800 zł
       (implant ekonomiczny -gojenie 6 miesięcy )  

regeneracja kostna (Bio-Oss) 1500 - 2000 zł
założenie membrany (Bio-Gide) 950 zł
podniesienie dna zatoki szczękowej zamknięte 2000 zł
podniesienie dna zatoki szczękowej otwarte 3000 zł
   
leczenie bezzębia  - część chirurgiczna   
all-on-4®  
wszczepienie  4 implantów  Premium Nobel Biocare 14 000 zł
most tymczasowy  4000 zł
most tymczasowy (długoterminowy) 9000 zł
   
   
all-on-6  
wszczepienie 6 implantów  Premium Nobel Biocare 21 000 zł
most tymczasowy  5000 zł
   
   
Mini implanty Straumann 4 szt + proteza zdejmowana  10 000 zł


Podane ceny są jedynie cenami orientacyjnymi. Przedstawiony cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług.
Ostateczna kwota zabiegu ustalana jest przez lekarza przed rozpoczęciem leczenia. 


 

Współpracujemy z: