chirurgia


    usuwanie zębów zatrzymanych
    resekcje wierzchołka korzenia
    hemisekcje
    ekstruzje korzenia
    chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej
    zabiegi regeneracji kostnej z użyciem materiałów BIO OSS i BIO GIDE
    zabiegi z zakresu periodontologii
    pokrywanie recesji dziąsła

Współpracujemy z: