protetyka


    korony i mosty na podbudowie metalowej (stopy szlachetne i nieszlachetne)
    korony i mosty na podbudowie z cyrkonu
    korony pełnoceramiczne
    licówki porcelanowe, inlays i onlays
    protezy szkieletowe
    protezy osiadające
    prace kombinowane
    prace protetyczne na implantach

Współpracujemy z: